Working Hours
Contact us
Svenska

 

Opening hours in 2014

26 april - 31 may

Tuesday - Sunday

11-17

1-19 juny

Tuesday - Sunday

11-20

20 june - 17 august

Daily

11-20

18 august - 14 sept

Tuesday - Sunday

11-17

We Have Free of Charges Activities in Naturum Starting of :

26 april - 14 september:

Activity

DAY

Time

Feed the fishes

Daily

14.00

Children activities

Wednesday & saturday

14.15

 

FAKTA OCH HISTORIK OM NATURUMPROJEKTET

 

Naturum:

Namnet ”naturum”, som skall stavas med ett ”r” och litet ”n” i början, är ett registrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket. För att få använda namnet naturum måste Naturvårdsverket godkänna utställningens innehåll. Olika naturum har sina specialinriktningar – allt för att locka till upplevelser i traktens natur och kultur. Det finns idag ca 27 naturum i Sverige. De första, bl a på Omberg, tillkom 1973. Naturum ska berika naturupplevelsen – inte ersätta besöket i naturen

 

Naturum Sommen har ett nytt tema varje år. Här kan du se vilka de senaste årens teman har varit!

 

Från vänster: Allt vatten på jorden, allt saltvatten, allt sötvatten och slutligen sötvatten som är tillgängligt för oss och inte bundet i isar

 

Hembygdsföreningen är grunden till naturum

 

Torpöns Hembygdsförening bildades under 1960-talet i samband med att man övertog den då nedlagda Övrabo skola från kommunen. Föreningen är aktiv och har nu ca 250 medlemmar: fastboende, fritidsboende och personer med anknytning till Torpön.

 

Skolbyggnaden såldes på 1980-talet men verksamheten fortsätter med olika aktiviteter som vintervandring/äggalunk, tipspromenader på högsommaren och kulturvandring på hösten. Under vintern 2008 stod föreningen bakom bygget av Torpöns "Sommaskep" som ska vara med i Sommarodden, en tävling mellan "skep" från olika socknar runt sjön.

Copyright © All Rights Reserved