Om Naturum

Vad är då syftet med naturum?

 

Så här säger Naturvårdsverket själva:

Naturum ska visa vägen in i naturen. I naturum ska besökaren på ett lustfyllt sätt få kunskap om naturen, förståelse och känsla för alla dess värden samt inspireras att bege sig dit, vistas där och få en fördjupad naturkontakt som utbyte av sitt besök. Ett naturum ska därmed fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet.

I syftet ingår att genom utställningar, programaktiviteter och annan naturvägledning:

Copyright © All Rights Reserved

Contact us

 

  • Öka kunskapen om ett naturområdes naturvetenskapliga, natur- och kulturhistoriska, kulturella och upplevelsemässiga värden,

 

  • Fördjupa besökarnas förståelse för naturområdet; förklara vad som hänt, händer och varför det sker,

 

  • Vägleda besökarna om vad man kan se, uppleva och göra i området och hur man lämpligen tar sig dit,

 

  • Motivera/påverka besökarna att uppträda i och använda naturområdet på sådant sätt att dess värden bevaras,

 

  • Skapa förståelse för behovet av att bevara och vårda naturen i allmänhet och i området i synnerhet,

 

  • Stimulera intresset för natur, naturvård och naturstudier och tjäna som underlag för olika undervisningsbehov

 

  • Ge kunskap om hur människan använt sig av och påverkat naturen i ett kulturhistoriskt perspektiv,

 

  • Sprida kännedom om en trakts naturskyddade områden och andra besöksmål för friluftslivet.

  • Sammanfattningsvis är naturum alltså en port ut i naturen. En plats där man ska känna sig inspirerad att på ett eller annat vis utforska naturen som faktiskt finns överallt omkring oss.

 

Vad är meningen med det då?

Flera undersökningar visar att vi i vårt alltmer uppskruvade tempo behöver tid för vila och ro och att naturen ger en vila som är svår att hitta någon annanstans. Pulsen går ner, koncentrationsförmågan ökar och överaktiva barn har lättare att fokusera på uppgifter.

Vi bombarderas dagligen av en mängd intryck som våra sinnen tar emot så gott de kan. I en skog, på en sjö eller liggandes på en äng tar vi också emot intryck, men det är intryck som våra sinnen och hjärnor känner igen efter många, många års evolution tillsammans med dem.

Undersökningar visar att sjuka som får ett fönster mot naturen behöver mindre smärtstillande och har kortare sjukhustider än de som fått fönster mot en innergård eller parkering. Utbrända människor hittar lättare tillbaka till livet med hjälp av pyssel i trädgårdar och skogspromenader. Barn som leker i skogen är mer jämställda än barn på lekplatser. Hundar och katter kan nå fram till dementa på ett sätt som vi människor inte längre förmår.

Behövs det fler argument? Människan mår helt enkelt bra av att vara i naturen, både mentalt och fysiskt. Och naturum hjälper oss att hitta tillbaka till en plats som vi egentligen känner väldigt väl.

Vilka naturum ligger närmast naturum Sommen?

 

Norrut, ca 2 mil väster om Mjölby, ligger naturum Tåkern och söderut, ca 6,5 mil söder om Jönköping, ligger naturum Store mosse.