HOME
Contact us
Svenska

 

Naturum Sommen is your gateway to nature!!

 

Use your curiosity and explore the landscape around Lake Sommen!

Lake Sommen is a clearwater lake in southern Sweden. When the conditions are perfect you can, in some parts of the lake, see a perch that is swimming on 10 metres depth! There are a lot of things you can do and look at around this beautiful lake, and if you want to have an indroduction to both nature and culture - come to our visiting centre naturum Sommen! Entrance is free and we are looking forward to answer your questions.

Under förutsättnin att naturum är öppet så har vi aktiviteter inne på naturum från den 27 april - 15 september (se nedan). Vi erbjuder även ett flertal guidningar utomhus, med både extra barnvänliga aktiviteter och sådant som är roligare för vuxna. Se vidare under fliken program!

Thanks to support from our sponsors

 

FAKTA OCH HISTORIK OM NATURUMPROJEKTET

 

Naturum:

Namnet ”naturum”, som skall stavas med ett ”r” och litet ”n” i början, är ett registrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket. För att få använda namnet naturum måste Naturvårdsverket godkänna utställningens innehåll. Olika naturum har sina specialinriktningar – allt för att locka till upplevelser i traktens natur och kultur. Det finns idag ca 27 naturum i Sverige. De första, bl a på Omberg, tillkom 1973. Naturum ska berika naturupplevelsen – inte ersätta besöket i naturen

 

Naturum Sommen har ett nytt tema varje år. Här kan du se vilka de senaste årens teman har varit!

 

Från vänster: Allt vatten på jorden, allt saltvatten, allt sötvatten och slutligen sötvatten som är tillgängligt för oss och inte bundet i isar

 

Hembygdsföreningen är grunden till naturum

 

Torpöns Hembygdsförening bildades under 1960-talet i samband med att man övertog den då nedlagda Övrabo skola från kommunen. Föreningen är aktiv och har nu ca 250 medlemmar: fastboende, fritidsboende och personer med anknytning till Torpön.

 

Skolbyggnaden såldes på 1980-talet men verksamheten fortsätter med olika aktiviteter som vintervandring/äggalunk, tipspromenader på högsommaren och kulturvandring på hösten. Under vintern 2008 stod föreningen bakom bygget av Torpöns "Sommaskep" som ska vara med i Sommarodden, en tävling mellan "skep" från olika socknar runt sjön.

Copyright © All Rights Reserved