Galleri

Här kan du se vår film och bilder från naturum och sjön Sommen!

Contact us

Detta är vår film om sjön Sommen med fokus på geologi och de spår som den senaste istiden lämnat efret sig. I filmen beskrivs de dramatiska händelser som skett under låg tid samt vilket djur- och växtliv som lever här idag.

Page 1

Copyright © All Rights Reserved